» СУДАЛГААНЫ АЖИЛ
Манай сургууль 2002-2008 Магадлан итгэмжлэгдсэн сургууль. - Хэрэглэгчийн найдлагатай түнш 2007 - Аттестатчлал 2012- Шилдэг менежменттэй сургууль 2005 2011- Оюутанд ээлтэй сургууль 2012- Багш нарын 90 гаруй хувь нь эрдмийн ба боловсролын зэрэг цолтой , доктор пропессор 7 докторант 8 магистр 29, Америк, Солонгос , Япон улсын мэргэжилтэн багш 5

   

  СУДАЛГААНЫ АЖИЛ

         Эрдэм шинжилгээ Сургуулийн эрдмийн зөвлөлийг 2014 оны 09-р сарын 12 өдрийн хурлын 41 тоот тогтоолоор шинэчилж батлагдсан Эрдмийн зөвлөлийн бүрэлдхүүнд

  1. Док, проф. Ч.Батдэлгэр /Захирал/

  2. Маг.Х.Сэлэнгэ /БУТэнхимийн эрхлэгч/

  3. Док, проф.Б.Билэгт /АХСТ-ийн зөвлөх багш/

  4. Док. Б.Төвшинтөгс /БУТэнхимийн зөвлөх багш

  5. Док. Н.Тэгшжаргал /Зөвлөх багш/

  6. Док. Я.Зэнээмэдэр /Зөвлөх багш/

  7. Док. С.Галбадрах /ШУТИС-ийн багш/

  8. Док. проф.П.Эрдэнэбат/ШУТИС-ийн багш/

  9. Док. П.Цэрэндондов /МУБИС-ийн багш/

  10. Док-т Д.Жамбалдорж /АХСТ-ийн багш/

  11. Док-т. А. Цэрэнбат /Дэд захирал/

  12. Док-т. С. Баатархуяг/СХЗТ-ийн эрхлэгч/

  13. Маг.Л. Одгэрэл /СӨБТ-ийн эрхлэгч/

  14. Док-т. Н.Лхагвасүрэн /АХСТ-ийн эрхлэгч/