Манай сургууль 2002-2008 Магадлан итгэмжлэгдсэн сургууль. - Хэрэглэгчийн найдлагатай түнш 2007 - Аттестатчлал 2012- Шилдэг менежменттэй сургууль 2005 2011- Оюутанд ээлтэй сургууль 2012- Багш нарын 90 гаруй хувь нь эрдмийн ба боловсролын зэрэг цолтой , доктор пропессор 7 докторант 8 магистр 29, Америк, Солонгос , Япон улсын мэргэжилтэн багш 5

  МЭРГЭЖЛИЙН УР ЧАДВАР 

  Мэргэжлийн болон бусад хичээл зааж буй багш нар Оюутны 4 талт хөгжлийн хөтөлбөрийн агуулгыг тухайн улиралд заах хичээлийн хөтөлбөрийн агуулгатай уялдуулан агуулгын шинэчлэлийг хийж сургалтыг зохион байгуулна

  • Ангийн болон дипломын ажлыг мэрэгжлийн чиглэлийн дагуу хийж гүйцэтгэх, зах зээлийн эрэлт хэрэгцээ, шаардлагад нийцүүлэн хийж гүйцэтгэх
  • Бие даасан судалгааны ажлыг өөрийн суралцаж буй салбарын үйл ажиллагаатай уялдуулан гүйцэтгэж, практикт хэрэгжих боломжыг хангасан байх.
  • Байгууллагын дагалдах, гүйцэтгэх, удирдах албан тушаалд эзэмшсэн мэргэжлийн дагуу өндөр ур чадвартай, төлөвшсөн, чадварлаг боловсон хүчин болоход бэлэн болгох
  • Оюутан удирдах, манлайлах, харилцах мэдлэг чадварыг сургалт, дадлага, хамт олны хүрээнд олж авах
  • Олон нийтийг хамарсан нийгэм, хүмүүнлэгийн ажлыг санаачлан зохион байгуулж удирдахад суралцах
  • Нийгэм, хамт олны хүрээнд бусдад үнэлэгдсэн мэргэжлийн хүмүүсийн дадлага тушлагад суралцах

  Зорилго

  • Мэргэжлийн анхан шатны ажлыг гүйцэтгэх чадвартай болох
  • Дагалдах албан тушаалд ажиллахад бэлэн болох
  • Гүйцэтгэх албан тушаалд ажиллахад бэлэн болох
  • Удирдах албан тушаалд ажиллахад бэлэн болох

  Клубүүд:

  • ·Нягтлан бодох бүртгэлийн "СИОН” клуб
  •  
  • ·Англи хэлний "Spoken” клуб
  •  
  • ·Нийгмийн ажилтны "Манлайлал” клуб
  •  
  • ·Бага боловсролын багшийн "Судлаач оюутн” клуб
  •  
  • ·Сургуулийн өмнөх боловсролын "Урлаач оюутан” клуб