» ЭРХЭМ ЗОРИЛГО
Манай сургууль 2002-2008 Магадлан итгэмжлэгдсэн сургууль. - Хэрэглэгчийн найдлагатай түнш 2007 - Аттестатчлал 2012- Шилдэг менежменттэй сургууль 2005 2011- Оюутанд ээлтэй сургууль 2012- Багш нарын 90 гаруй хувь нь эрдмийн ба боловсролын зэрэг цолтой , доктор пропессор 7 докторант 8 магистр 29, Америк, Солонгос , Япон улсын мэргэжилтэн багш 5
        ЭРХЭМ ЗОРИЛГО
            Улс орны хөгжилийн чиг хандлага, нийгмийн болон хувь хүний хэрэгцээ шаардлага хангасан, үндэсний онцлог, олон улсын жишигт нийцсэн сургалт, эрдэм шинжилгээ, үйлдвэрлэлийг оновчтой хослон явуулдаг орон нутаг дахь томоохон төв болох нөхцөлийг бүрдүүлэн нийгэмдээ үйлчлэхэд оршино.