» БАКАЛАВРЫН ТӨГСӨГЧИД
Манай сургууль 2002-2008 Магадлан итгэмжлэгдсэн сургууль. - Хэрэглэгчийн найдлагатай түнш 2007 - Аттестатчлал 2012- Шилдэг менежменттэй сургууль 2005 2011- Оюутанд ээлтэй сургууль 2012- Багш нарын 90 гаруй хувь нь эрдмийн ба боловсролын зэрэг цолтой , доктор пропессор 7 докторант 8 магистр 29, Америк, Солонгос , Япон улсын мэргэжилтэн багш 5

  БАКАЛАВРЫН ТӨГСӨГЧИД

  Он дараалал

  Сургалтын хэлбэр

  Мэргэжлийн нэр

  Оюутны тоо

  1

  2000

  Өдөр

  Англи хэлний орчуулагч

  10

  Япон хэлний орчуулагч

  9

  2

  2001

  Өдөр

  Англи хэлний орчуулагч

  17

  Япон хэлний орчуулагч

  14

  Аялал жуулчлалын менежмент

  28

  Англи хэлний багш орчуулагч

  28

  3

  2002

  Орой

  Англи хэлний орчуулагч

  12

  Өдөр

  Япон хэлний орчуулагч-багш

  20

  Аялал жуулчлал эдийн засгийн удирдлага

  11

  Бизнесийн эдийн засаг, удирдлага

  16

  Англи хэлний орчуулагч багш

  35

  Англи хэлний орчуулагч-Ажил хэргийн операторч

  8

  4

  2003

  Орой

  Англи хэлний орчуулагч

  15

  Өдөр

  Англи хэлний орчуулагч багш

  26

  Аялал жуулчлалын менежмент

  14

  Бизнесийн эдийн засаг

  16

  Япон хэлний орчуулагч-багш

  11

  5

  2004

  Орой

  Англи хэлний орчуулагч

  19

  Өдөр

  Аялал жуулчлалын менежмент

  14

  Эдийн засгийн менежмент

  12

  Англи хэлний орчуулагч багш

  25

  6

  2005

  Орой

  Англи хэлний орчуулагч

  13

  Япон хэлний орчуулагч

  5

  Өдөр

  Англи хэлний багш орчуулагч

  22

  Мэдээлэл зүй, англи хэлний багш

  8

  Бизнесийн эдийн засаг

  17

  Аялал жуулчлалын эдийн засаг

  14

  7

  2006

  Орой

  Орчуулга

  5

  Өдөр

  Бизнесийн эдийн засаг, удирдлага

  17

  Аялал жуулчлал гадаад хэл

  13

  Япон хэлний орчуулга

  6

  8

  2007

  Орой

  Мэдээлэл зүй, Англи хэлний багш

  10

  Англи хэлний багш

  25

  Орчуулагч

  3

  Өдөр

  Англи хэлний багш

  7

  Нягтлан бодох бүртгэл

  6

  Англи хэлний багш

  25

  Мэдээлэл зүй, англи хэлний багш

  19

  Солонгос хэлний орчуулагч

  8

  Япон хэлний орчуулагач

  4

  Банкны эдийн засагч, ня-бо

  27

  Нягтлан бодох бүртгэл

  13

  9

  2008

  Орой

  Англи хэлний багш

  17

  Өдөр

  Англи хэлний багш

  17

  Мэдээлэл зүй, англи хэлний багш

  21

  Солонгос хэлний орчуулагч

  9

  Япон хэлний орчуулагач

  5

  Банкны эдийн засагч, ня-бо

  18

  Нягтлан бодох бүртгэл

  15

  Аялал жуулчлал гадаад хэл

  24

  10

  2009

  Орой

  Англи хэлний багш

  11

  Өдөр

  Англи хэлний багш

  24

  Мэдээлэл зүй, англи хэлний багш

  16

  Солонгос хэлний орчуулагч

  10

  Аялал жуулчлал гадаад хэл

  13

  Банкны эдийн засагч, ня-бо

  17

  Нягтлан бодох бүртгэл

  12

  Компьютерын програм хангамж

  9

  Багш, нийгмийн ажилтан, сэтгэл судлал

  14

  Менежмжент

  11

  11

  2010

  Орой

  Англи хэлний багш

  10

  Нягтлан бодох бүртгэл

  6

  Өдөр

  Англи хэлний багш

  11

  Солонгос хэлний багш

  8

  Банкны эдийн засагч, ня-бо

  18

  Нягтлан бодох бүртгэл

  13

  Менежмент

  11

  Аялал жуулчлал гадаад хэл

  16

  Нийгмийн ажилтан сэтгэл судлалын багш

  10

  Мэдээлэл зүй, англи хэлний багш

  17

  12

  2011

  Орой

  Англи хэлний багш

  8

  Өдөр

  Англи хэлний багш

  20

  Солонгос хэлний орчуулагч

  2

  Банкны эдийн засагч, ня-бо

  16

  Нягтлан бодох бүртгэл

  19

  Аялал жуулчлал гадаад хэл

  14

  Мэдээлэл зүй, англи хэлний багш

  25

  Нийгмийн ажилтан сэтгэл судлалын багш

  20

  13

  2012

  Орой

  Англи хэлний багш

  8

  Нягтлан бодох бүртгэл

  6

  Өдөр

  Мэдээлэл зүй, англи хэлний багш

  23

  Нийгмийн ажилтан сэтгэл судлалын багш

  16

  Англи хэлний багш

  21

  Аялал жуулчлал гадаад хэл

  9

  Банкны эдийн засагч, ня-бо

  13

  Нягтлан бодох бүртгэл

  21

  14

  2013

  Өдөр

  Англи хэлний багш

  20

  Нягтлан бодох бүртгэл

  18

  Компьютерийн програм хангамж

  8

  Банкны эдийн засагч, ня-бо

  17

  Мэдээлэл зүй, англи хэлний багш

  27

  Нийгмийн ажилтан сэтгэл судлалын багш

  29

  Солонгос хэлний орчуулагч

  2

  Орой

  Англи хэлний багш

  10

  Нягтлан бодох бүртгэл

  7

  15

  2014

  Өдөр

  Англи хэлний багш

  20

  Нягтлан бодох бүртгэл

  14

  Сургуулийн өмнөх боловсрол багш

  12

  Банкны эдийн засагч, ня-бо

  10

  Солонгос хэлний орчуулагч

  8

  Нийгмийн ажилтан сэтгэл судлалын багш

  3

  16

  2015

  Өдөр

  Англи хэлний багш

  17

  Аялал жуулчлал гадаад хэл

  2

  График дизайн

  7

  Банкны эдийн засагч, ня-бо

  7

  Нягтлан бодох бүртгэл

  9

  Нийгмийн ажилтан

  19

  Сургуулийн өмнөх боловсрол багш

  39

  17

  2016

  Орой

  Нягтлан бодох бүртгэл

  7

  Сургуулийн өмнөх боловсрол

  30

  Өдөр

  Нягтлан бодох бүртгэл

  16

  Сургуулийн өмнөх боловсролын багш

  93

  Бага боловсролын багш

  39

  Мэдээлэл зүйн багш

  12

  Англи хэлний багш

  16

  Нийгмийн ажилтан

  14